Locja to dział nauki żeglarskiej / wodniackiej zajmujący się opisem szlaków wodnych. Zalicza się do niej oznakowanie dróg wodnych w postaci tablic zakazu, nakazu, ograniczenia czy informacyjnych, oznakowanie pływające (boje, pławy) oraz wiedza dotycząca budowli hydrotechnicznych takich jak mosty, kanały czy śluzy oraz sposoby ich użytkowania. Oprócz tego locją nazywamy też opis portów i sposobów podejść do nich. Aby skutecznie nawigować w tym całym bałaganie znaków, mostów i szlaków żeglownych niezbędna okaże się mapa! Do dzieła!

ZNAKI TABLICOWE

Na pierwszy ogień wrzucimy znaki tablicowe, czyi te, które umieszczone są najczęściej na brzegach wód po których żeglujemy. Zdarza się, że znaki te są umieszczane również na bojach (kolor i kształt tych bojek nie ma wtedy większego znaczenia) lub na budynkach (rzadko), mostach (często), a nawet na statkach. Jaki z tego wniosek? Oczy trzeba mieć dookoła głowy!

Tak, jak w przypadku znaków drogowych, tak i te dzielą się na kilka kategorii. Trzy podstawowe to znaki informacyjne, nakazu i zakazu. Znaki informacyjne to niebieskie tablice, nakazu to te białe z czerwonym obramowaniem a zakazu dodatkowo mają przekreśloną czerwoną linię.

Mamy sobie taki znak zakazu, ale dobrze byłoby wiedzieć czego ów nam zakazuje. Aby znak miał sens musi na nim widnieć piktogram, który coś oznacza. Kotwica? Pachołek cumowniczy? „P”? Każde z nich oznaczać będzie coś innego. Na znaku zakazu:
Kotwica – Zakaz kotwiczenia oraz wleczenia kotwicy i łańcucha kotwicznego. (Najczęściej w miejscach gdzie na dnie leżą różnego rodzaju przewody czy rurociągi). Nie oznacza to jak widzimy, że nie wolno nam się zatrzymać lub zacumować do brzegu!
Pachołek cumowniczy – Zakaz cumowania do brzegu. Nie oznacza zakazu kotwiczenia lub zatrzymywania się, a jedynie zakaz „przyczepiania się” do brzegu!
P – zakaz postoju. A więc nie wolno nam się zatrzymywać! (Najczęściej w kanałach, wąskich przejściach pomiędzy jeziorami itp).

Pamiętajmy o tym, że wspomniane wyżej piktogramy mogą znajdować się również na innych tablicach niż na najpowszechniejszych znakach zakazu. Gdy zobaczymy takie na tablicy informacyjnej będzie to np. „miejsce przeznaczone do kotwiczenia„, „miejsce przeznaczone do cumowania do brzegu” lub „miejsce przeznaczone do zatrzymania się„.
Może zdarzyć się też, że spotkamy na przykład znak „P” na tablicy nakazu! Będzie to wtedy nakaz postoju w wyznaczonym miejscu, ale najczęściej występować będzie z dodatkową tabliczką pod nim określającą warunki tego zatrzymania się, np „CŁO” lub „Duże statki„.

Call Now Button