FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO VOUCHERA

To wszystkie dane jakich potrzebujemy, by przygotować dla Ciebie umowę, zgody RODO na przetwarzanie podanych danych oraz informacje, jakie potrzebne nam będą, by wypisać voucher.

REGULAMIN ZAKUPU I WYKORZYSTANIA VOUCHERA

REGULAMIN

 1. Nabywca wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

 2. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w Szkole Żeglarskiej Wind Hunter e-mail: biuro@wind-hunter.pl lub tel. 889 651 238.

 3. Voucher upoważnia do skorzystania z oferty www.wind-hunter.pl

 4. Voucher można zakupić na konkretny rodzaj kursu, bądź na częściową kwotę do wykorzystania.

 5. Termin ważności widnieje na Voucherze i dotyczy sezonu żeglarskiego

  (1 kwietnia – 31 października) na który został zakupiony.

 6. Vouchery są jednorazowe.

 7. Vouchery są przypisane do osoby.

 8. Szkoła żeglarstwa Wind Hunter może odmówić realizacji Vouchera w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera lub istnieją przesłanki, że doszło do złamania niniejszego regulaminu lub regulaminu kursu.

 9. Szkoła żeglarstwa Wind Hunter, zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej www.wind-hunter.pl

RODZAJ VOUCHERA

ODBIÓR VOUCHERA

Jak przetwarzamy Twoje dane? Czytaj tutaj.

Call Now Button