FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłaszając się poprzez ten formularz, zgłaszasz się na:
kurs DOPASOWANY ŻEGLARZA JACHTOWEGO, kurs JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO oraz kurs NA WYJEŹDZIE.
To wszystkie dane jakich potrzebujemy, by przygotować dla Ciebie umowę, zgody RODO na przetwarzanie podanych danych (wpisanie ich do umowy, na listę uczestników oraz wykorzystanie Twojego maila, by odesłać umowę) oraz informacje, jakie potrzebne będą instruktorowi,
by nauczyć Cię żeglarstwa jak należy!

Na nasze kursy grupowe na patent żeglarza jachtowego zapiszesz się tu: Zgłoszenie na kurs żeglarski WIND HUNTER. W sprawie udziału w rejsach i innych wydarzeniach przez nas organizowanych prosimy o kontakt z naszym biurem: biuro@wind-hunter.pl.

Uczestnik będący konsumentem ma prawo zwrotu towaru lub usługi zakupionych przez Internet – tzw. prawo do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet reguluje Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która implementuje Dyrektywę UE 2011/83. Uczestnik może zatem zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.  Uczestnik zawierając umowę potwierdza niniejszym, że został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz o tym, że przychodząc na kurs i korzystając z zajęć szkoleniowych przed upływem ww. 14 dni Uczestnik dobrowolnie rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy.

Rodzaj kursu

Informacje dla instruktora

Jak przetwarzamy Twoje dane? Czytaj tutaj.

Call Now Button